Lars Windfeld sygemeldt

Lars Windfeld har gennem længere tid haft stresssymptomer og er indtil videre sygemeldt til 1. februar 2009.

Sygemeldingen er sket efter samråd med bestyrelsesformanden for Århus Elite A/S. Han vil sammen med den øvrige bestyrelse Dviceadministrerende direktør Jørgen Noes, økonomichef Ib Grossbøl Selmann og Atletions direktør, Peter Kjærgård varetage under sygemeldingen varetage ledelsen.

- Jeg er sikker på, at Lars vil komme tilbage til virksomheden i endnu bedre form først i det nye år. I bestyrelsen har vi sammen med Lars og den øvrige ledelse lagt strategien for de kommende år, og jeg er ikke i tvivl om, at Lars igen vil vise sig som manden, der kan realisere virksomhedens mål og indfri såvel de sportslige som økonomiske målsætninger, der er opstillet, siger Torben Bjerre-Madsen, formand for bestyrelsen i Århus Elite A/S.

Lars Windfelds forpligtigelser som bestyrelsesformand i AGF Fodbold overtages i perioden af næstformand i bestyrelsen, Jens Harmsen, mens den daglige ledelse i AGF Fodbold varetages af Jørgen Noes i tæt samspil med sportschef Brian Steen Nielsen