Lange skoledage gør børn triste

- Det går simpelthen ikke, siger lærerne på skole i Århus, der kører forsøg med heldagsskole.

Siden Søndervangsskolen i Århus i august begyndte på et forsøg med heldagsskole, har skolens lærere oplevet flere og flere konflikter, børn, som græder, når de skal i skole, og elever, der ikke kan forstå, hvorfor de ikke bare kan komme i deres gamle SFO eller fritidshjem.

Det fremgår ifølge Politiken af et brev, som lærerne har sendt til kommunens skoleforvaltning.

"Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke stiltiende se på, at så mange børn og forældre i de små klasser føler, at skolen er et trist sted at være og et sted, man skal være om eftermiddagen - ofte mod forældrenes vilje«, skriver det pædagogiske råd.

Der er også frustrationer på flere af de andre seks skoler i Høje Taastrup, Odense og Århus, der fra august påbegyndte en forsøgsperiode med ottetimers skoledag for 0. til 3. klasse, skriver Politiken.