Lang ventetid til børnepsykiatri

Seks-årig dreng med adfærdsproblemer har ventet mere end et år på at komme i behandling.

En mor fra Spentrup ved Randers har indtil videre ventet mere end et år få sin adfærdsvanskelige søn undersøgt af en psykiater.

Gitte Langkildes søn, Daniel, har forskellige adfærdsproblemer, der gør, at han har svært ved at indgå i sociale sammenhænge i sin børnehave. I børnehaven har Daniel derfor fået tildelt en støttepædagog, men ifølge Gitte Langkilde har det ikke været nok til at løse alle Daniels problemer.

En psykolog foreslog i foråret 2005, at Daniel blev undersøgt af en psykiater. Gitte Langkilde fik derfor sin søn skrevet op til undersøgelse på Psykiatrisk Hospital i Risskov, men indtil videre er intet sket.

I første omgang fik Gitte Langkilde at vide, at ventetiden var på 12 til 15 måneder, men da hun i dette forår selv kontakter Psykiatrisk Hospital, får hun at vide, at ventetiden er forlænget med et halvt år.

Gitte Langkilde vælger at benytte sig at det frie sygehusvalg og får Daniels papirer overført til Aalborg, hvor der kun skulle være to måneders ventetid. Men heller ikke det holder stik. Da de to måneder er gået, bliver Daniel afvist, og hans sag sendes tilbage til Risskov.

- Jeg er fuld af afmagt. Jeg forsøger at råbe nogle folk op for at hjælpe mit barn, men der er ikke nogen, der lytter, siger Gitte Langkilde.