Lang kamp for indsigt

En mand, der mistede sin hustru ved en trafikulykke, har måttet gå helt til Højesteret for at lov til at se papirerne i straffesagen om ulykken

Tidligere har både retten i Århus og Vestre Landsret nægtet manden adgang til dombogen og retsbogen. Ulykken skete i sommeren 2002. Mandens hustru blev dræbt, og han selv blev alvorligt kvæstet. Og ved den efterfølgende straffesag blev en bilist dømt for blandt andet uagtsomt manddrab.

Men retten i Århus tog ikke stilling til det krav om erstatning, som manden og kvindens mindreårige datter havde rejst mod bilisten. Den efterladte er utilfreds med forløbet af sagen og overvejer i den forbindelse at klage over Århus Politi, men hverken retten i Århus eller Vestre Landsret har villet give ham aktindsigt i dom- og retsbog.

Med en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet lykkedes det for manden at få spørgsmålet om aktindsigt indbragt for landets øverste domstol, og her har han netop fået medhold, oplyses det på Højesterets hjemmeside. Her fastslår dommerne, at manden har en sådan retslig interesse i sagen, at han kan få aktindsigt. Og der er ikke noget, som tyder på, at han vil bruge udskrifterne af rets- og dombogen på retsstridig måde, konkluderer Højesteret.

(Ritzau)