Læs hele helhedsplanen på tv2oj.dk

Brabrand Boligforening og Århus Kommune har fremlagt en fælles helhedsplan for udvikling af Gellerupparken og Toveshøj. Læs den her.

Brabrand Boligforening og Århus Kommune har de seneste måneder arbejdet på en ny vej frem for Gellerupparken og Toveshøj.

Den fysiske omdannelse vil blandt andet omfatte anlæg af en bygade med kontor og erhvervsfaciliteter fra City Vest til Bazar Vest, opdelingen af det eksisterende boligområde i nye kvarterer med forskellige boligtyper og ejerformer samt udflytning af kommunale arbejdspladser.

Frem til 21. september 2007 vil beboerne, byens borgere og andre have mulighed for at kommenterer dens indhold. Der vil blive iværksat en række initiativer for at udbrede kendskabet til planen og indsamle borgernes synspunkter.

Den endelige helhedsplan bliver vedtaget i oktober i år.

<a href="/files/dokumenter/rapporter/Helhedsplanen.doc" target="_blank">Læs hele den fremlagte helhedsplan ved at klikke her</a> (Åbner Word-dokument)