Længere fængsel til de helt unge

Udviklingen har uheldige konsekvenser for unge kriminelle, mener leder af sikret institution i Grenaa.

Unge kriminelle under 18 år sidder i dag længere tid i varetægtsfængsel end nogen sinde før.

En bekymrende udvikling, mener forstanderen på den sikrede institution Grenen i Grenaa, Lars Emil Andersen.

Grenen er en landet syv institutioner, hvor unge kriminelle under 18 år anbringes, fordi de ikke må anbringes i almindelige fængsler og arresthuse.

- Det er vigtigt, at de får mulighed for at komme videre med deres liv så hurtigt som muligt, siger Lars Emil Andersen Til Politiken Søndag.

Lars Emil Andersen oplever, at nogle unge, som er varetægtsfængslet i længere tid, reagerer med passivitet og opgivenhed på grund af uvisheden omkring deres videre skæbne.

Ifølge Politiken viser foreløbige tal fra Amtsrådsforeningen, at kriminelle under 18 år i 2003 gennemsnitligt sad 47 dage bag tremmer. Året forinden lå tallet på 37 dage. Til sammenligning lå det gennemsnitlige antal dage i 1996 på kun 31 dage.

Det vurderes, at udviklingen skyldes en kombination af komplicerede sager med mange deltagere, unge indvandrere, der ikke ønsker at samarbejde med politiet, og et sagsbehandlingssystem, der bliver mere og mere langvarigt.