Læger foreslår nyt sygehus

En række læger fra Regionshospitalet i Silkeborg, mener at Region Midtjyllands fremtidsplan til fordeling af akutsygehuse, har karakter af en lappeløsning.

Derfor vil lægerne fra Regionshospitalet i Silkeborg, i stedet have to nye sygehuse. Det ene forslår de bygget mellem Horsens og Silkeborg, det andet skal ligge mellem Herning og Holstebro. Lægerne mener at to nybyggede sygehuse, i langt højere grad tilgodeser fremtidens behov, og peger desuden på at Skejby Sygehus, med embedsmændenes plan, er i risiko for at blive overbelastet i akutmodtagelsen.