Kun få unge misbrugere får hjælp

Blot 5 til 10 procent af de unge, der har problemer med rusmidler, får professionel hjælp til at komme ud af problemerne.

Kun et fåtal af unge med misbrugsproblemer ender i behandling, skriver Århus Stiftstidende mandag. Oplysningen fremgår af en ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, som har gransket de nu nedlagte amters behandlingstilbud til unge misbrugere under 18 år.

Rapporten taler sit tydelige sprog Ud af de anslået 18.000-20.000 unge, der har problemer med rusmidler, får blot 5-10 procent den fornødne professionelle hjælp.

En trist prognose, som det nu påhviler kommunerne at forsøge at ændre på, mener den ene af rapportens forfattere, adjunkt Leif Vind fra Center for Rusmiddelforskning.

- Det er vigtigt, at kommunerne gør en aktiv indsats for at opspore unge med misbrugsproblemer, for det er en målgruppe, som sjældent selv henvender sig til behandlingssystemet, siger Leif Vind til Århus Stiftstidende.

Han understreger imidlertid, at mange unge egenhændigt klarer at komme ud af et misbrug.

- Men da er de ofte røget ud af uddannelsessystemet og har på en række områder skabt store problemer for sig selv og andre, påpeger Leif Vind.