Kulden dræber østjyske ugler

Sjældne fugle i massevis vil dø de kommende uger. Både sløruglen og kirkeuglen er hårdt ramt af den strenge vinter.

Uglernes problemer med at finde mad i den hårde frost betyder, at mange risikerer at dø af sult.

Dermed er et projekt, der skulle sikre flere slørugler, måske tabt på gulvet. I forbindelse med projektet er der blevet opsat redekasser en række steder i landet. Indsatsen har indtil videre betydet, at antallet af ynglende slørugle-par er steget fra 25 i 1990'erne til godt 500 i dag.

Ornitolog og forfatter Jørgen Terp Laursen fra Brabrand opfordrer østjyderne til at hjælpe uglerne.

- Hvis man bor på landet, har man den mulighed, at man kan åbne op. Åbne bygningerne, så de kan komme ind på lofterne og sidde derinde og bruge så lidt energi som muligt. Måske kan de fange en mus. Det er deres redning, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.