Kroner og øre på naturtab

En usædvanlig undersøgelse skal sætte kroner og ører på det tab i naturen, som en ny motorvej ved Silkeborg vil medføre.

Institut for Miljøvurdering og Landbohøjskolen, er lige nu i gang med at lave en undersøgelse, som skal sætte værdi på det tab den kommende motorvej ved Silkeborg vil medføre .

Det foregår ved at stille en række spørgsmål til både borgerne i Silkeborg og andre steder i landet. De bliver blandt andet spurgt om, hvad de er parat til at betale i ekstra skat for at få gennemført den linieføring, som de foretrækker.

 - Resultatet skal give politikerne et bedre grundlag, når de skal træffe en afgørelse om, hvor motorvejen skal gå, siger projektleder og miljøøkonom Mads Lyngby Petersen.