Kritik af Vejdirektoratet

Turistattraktioner på Djursland klager over manglende skiltning. De mener at alt for mange gæster, har svært ved at finde vej.

Djurs Sommerland, Ree Park, Ebeltoft Safari og Skandinavisk Dyrepark. Alle turistattraktioner med mange gæster. Men gæsterne kan ikke finde vej, siger direktør Henrik B. Nielsen fra Djurs Sommerland, der har 500.000 gæster om året.

- I vores brugertilfredshedsundersøgelser kan vi konstatere stor utilfredshed med skiltningen til Djurs Sommerland. Og mange af vores gæster ringer og spørger om vej, fordi skiltningen er helt utilstrækkelig.

Det er kun Vejdirektoratet, der må sætte skilte op. Det mener Henrik B. Nielsen er en god ide for at undgå skilteskove. Men han mener at Vejdirektoratet er urimelige, når eksempelvis golfbaner har henvisningsskilte ved motorvejsafkørsler.

- VI har forgæves forsøgt at få lignende henvisningsskilte ved motortrafikvejen, men har indtil videre fået afslag fra vejdiretoratet.