Kritik af Risskov-hospital

Arbejdstilsynet giver ansatte medhold i urimelige arbejdsvilkår på Psykiatrisk Hospital i Århus.

De ansatte på det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus har fået medhold af Arbejdstilsynet i en klage over, at deres arbejdsforhold er uacceptable.

I en afgørelse af en halvandet går gammel strid mellem Region Midtjylland og fagforeningen FOA pålægger Arbejdstilsynet ledelsen at nedbringe personalets arbejdsmængde og tidspres. Ledelsen har ikke tilrettelagt arbejdet på hospitalets sengeafsnit N8 for maniodepressive patienter godt nok til, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt for de 20 ansatte sygeplejersker, plejere og pædagoger, konstaterer Arbejdstilsynet.

- Der er risiko for, at de konstaterede problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed på kort og lang sigt, skriver
Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har givet regionen en frist til den 26. februar for at komme med en plan for, hvordan ledelsen vil leve op til tilsynets påbud.