Kritik af Mariagers byråd

Folketingspolitikere mener, at Mariagers byråd bør lytte til borgernes ønsker.

Flere politikere på Christiansborg mener, at Mariagers byråd i højere grad bør lytte til borgernes ønsker i forbindelse med den kommende kommunesammenlægning.

Et spinkelt byrådsflertal har stemt ja til en fusion med Randers til trods for, at en række borgere højlydt har givet udtryk for, at de hellere vil lægges sammen med de øvrige kommuner langs Mariager Fjord.

- Jeg sætter ikke automatisk mit gummi- stempel på en en kommunesammenlæg- ning, der overhovedet ikke er folkelig opbakning til, siger indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Også den radikale Marianne Vestager mener, at borgerne skal spørges til råds:

- Jeg går helt klart ind for en folkeafstem-

ning. Det kan godt være, at resultatet

bliver det samme som det, politikerne

er kommet frem til, men så er det til

gengæld sket i fællesskab, siger hun.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen

i dagens udsendelser.