Kritik af brug af forskningsmidler

Rigsrevisionen påpeger, at det skal gøres tydeligere, hvad forskere må bruge midlerne på.

Foto: Colourbox

I dag kom Rigsrevisionen med deres beretning om hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler.

I undersøgelsen var der blandt andet fokus på Aarhus Universitetshospital.

Her påpegede Rigsrevisionen, at der var behov for en tydeliggørelse og præcisering af reglerne, så forskere ikke bevidst eller ubevidst overtræder reglerne om, hvad forskningsmidler må bruges på.

Se også: Læger misbrugte for 250.000 kr.

Rigsrevisionen kritiserer blandt andet, at forskerne alt for ofte ikke har anført et formål med udgiften på bilaget, og Rigsrevisionen konkluderer derfor, at det er uklart, hvad ledelsen har taget stilling til ved kontrollen og ved godkendelsen af udgiften.

Rigsrevisionen fremhæver en sag, hvor en afdelingsledelse i 2012 har opdaget, at en forsker i 2011 havde købt kunst for forskningsmidler. Forskeren tilbagebetalte den gang udgiften, men udgiften burde ifølge Rigsrevisionen aldrig have været godkendt.

I et andet eksempel fra 2007 har en forsker modtaget 5.000 kr. fra et firma, som også har bevilget forskningsmidler til hospitalet. Der er tale om honorar for et arbejde, udført for firmaet.

Region Midtjylland oplyser over for TV 2 | ØSTJYLLAND, at de nu har strammet reglerne, således at honorarer kun kan udbetales til ikke-fastansat personale.