Kritik af bombe-beredskab

Fodgængere og cyklister fik lov at færdes frit i område, som var for farligt for biler og busser ved tirsdagens bombealarm i Århus.

Politiets indsats ved tirsdagens bombealarm i Århus bliver nu taget op til diskussion i Århus Kommunes Beredskabskommission. Det sker på foranledning af Chris Gade Oxholm Sørensen, som er medlem af kommissionen.

- Hvorfor spærrer politiet for al kørende trafik i og omkring Banegården, når politiet ikke sørger for, at gående og cyklende også bliver fjernet fra det område, som politiet anser for at være fareområde?, lyder det spørgsmål, han vil have svar på.

I øvrigt bliver den herreløse kuffert, der var anledning til alarmen, nu undersøgt nærmere af politiets teknikkere. Politiet vil meget gerne i kontakt med den eller dem, som havde stillet den tomme kuffert på Banegårdspladsen.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 / ØSTJYLLAND.