Krav om særstatus for truet fjord

Lokale politikere fra S og V går sammen om at kræve indgreb mod iltsvind i Mariager Fjord og Limfjorden.

Hele den dødstruede Mariager Fjord og hele Limfjorden - hvor der også er omfattende iltsvind - bør have særstatus af sårbart område med skrappere restriktioner for landbrugets udledning af næringsstoffer end i de generelle regler.

Det forlanger Nordjyllands socialdemokratiske amtsborgmester, Orla Hav, og Venstres viceamtsborgmester, Niels Kirketerp, i et brev til miljøminister Connie Hedegaard (K).

De frygter, at en ny lov for husdyrbrug, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale har aftalt, ellers vil føre til en ekstrabelastning af de to plagede fjorde.

Det vil sætte amtets særforanstaltninger ud af kraft, når kommunerne overtager miljøopgaven i forbindelse med kommunalreformen. Derfor bør de to fjorde indlemmes i det såkaldte Natura 2000 program, siger de to amtspolitikere. /ritzau/

Se også gårsdagens nyhed: <A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=15126"><STRONG>Bunddyrene dør i Mariager Fjord</STRONG></A>