Kræver lufthavn ved Århus

En række østjyske folketingskandidater vil have Folketinget til at vedtage en ny storlufthavn ved Århus.

Valgkampen har påny sat skub i debatten om en kommende storlufthavn ved Thomasminde nord for Århus.

En rundspørge blandt de østjyske folketingskandidater viser, at knap en tredjedel af de 50 adspurgte er tilhængere af, at den nuværende lufthavn ved Tirstrup lukkes og erstattes af en ny.

En del af politikerne har dog opgivet håbet om, at Århus Amt og Århus Kommune nogensinde får planerne ført ud i livet. De mener derfor, at Folketinget skal tage over og vedtage lufthavnen ved lov.

- Der er mange i amtet og i kommunen, der er tilhængere af lufthavnen, men de har bare ikke mod til beslutte, hvor den skal ligge. Derfor bliver Folketinget nødt til at gå ind i sagen, mener Poul Müller (K), der er opstillet i Århus Vest.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.