Kommuner: Gips Recycling har ikke holdt, hvad de lovede

Flere østjyske kommuner er parat til at ophæve samarbejdet med det firma, der leverede gipsaffald til Overgaard Gods ved Havndal.

Flere kommuner vil nu overveje deres samarbejde med firmaet Gips Recycling, der har leveret papiraffald fra gipsplader fyldt med plastik-stykker, tapet, malingrester og andre potentielt miljøskadelige stoffer til Overgaard Gods. Det fortæller DR Østjylland.

Blandt dem, der har en aftale med Gips Recycling, er Reno Syd, der driver 6 genbrugspladser i Skanderborg, Odder og Silkeborg kommuner. Her er driftschef Michael Schøt chokeret efter DR Østjyllands afsløringer, der dokumenterer, hvordan kommunernes affald er havnet på markerne ved Overgaard.

- Vi går ud og vælger miljørigtige løsninger, og det har vi betalt ekstra penge for. Derfor kommer det som en overraskelse for os, at papiraffaldet ender, hvor det tilsyneladende gør, siger Michael Schøt.

Han er nu indstillet på at opsige den aftale, der ligger med Gips Recycling, om at håndtere Reno Syds gipsaffald.

- Hvis det her det viser sig at have det omfang, som det ser ud til, så er det en helt klar udmelding, at vi vil opsige samarbejdet, ja, siger Michael Schøt til DR Østjylland.

Affaldet, der dels ligger på markerne, dels i en stor bunke ved godset, stammer fra genbrugspladser over hele landet, og DR Østjylland har talt med flere kommuner, der nu vil se sig om efter alternativer til Gips Recycling.

Gips Recycling har i flere år været det eneste firma, der har tilbudt genanvendelse af gipspladeaffald. Derfor har det også taget en højere pris end andre affaldsproducenter.

På grund af den ekstra høje pris har Reno Syd ifølge Michael Schøt også haft stor tiltro til, at alt affaldet blev lovligt genanvendt, sådan som Gips Recycling har lovet. Men nu ligger det altså i stedet pløjet ned på landbrugsjord, som grobund for korn og andre afgrøder.

- Vi går ud og vælger en løsning på gipsaffaldet, som er dyrere og har dermed også en tiltro til, at gipsen bliver genanvendt, og at det ikke har de miljømæssige konsekvenser, som det nu ser ud til at have haft, siger Michael Schøt.

Gips Recycling har udsendt en pressemeddelelse, hvori firmaet skriver, at det har handlet i god tro, og at det ifølge Gips Recycling kun er Overgaard Gods, der har overtrådt loven.

/Ritzau