Kommune ville stoppe tv-indslag

Århus kommune forsøgte af få fogeden til at stoppe kritisk indslag om de sociale myndigheder

Når TV 2 i aften sender programmet 'Dags Dato', er det ikke med Århus Kommunes gode vilje, skriver Politiken.dk. I udsendelsen vises et indslag, hvor Århus Kommune kritiseres for at fjerne en seksårig pige fra den familie, hvor hun har været i pleje, siden hun var et år, fordi hun skal bortadopteres til en anden familie. I indslaget kritiserer bl.a. pigens plejeforældre myndighederne for ikke at varetage pigens tarv. Og det gør de så åbenmundet, at kommunen i går trak TV2 i retten for at få nedlagt fogedforbud mod at vise indslaget. »Det var hensynet til et værgeløst barn, der fik os til at gå i fogedretten«, siger Århus Kommunes socialchef Leif Gjørtz Christensen til Politiken.dk »Vi havde en formodning om, at man ville vise det frem imod forældremyndighedsindehaverens, altså pigens mors, vilje«. Men fogedretten giver ikke kommunen medhold, og det glæder den ansvarlige chef på TV 2 »Retten har skønnet, at Århus Kommunes påstande om, at en plejefamilie var underlagt en tavshedspligt, er blevet overhalet af sagens karakter. Men for os er selve sagen mere vigtig end de besværligheder, vi har haft ved at få den fortalt«, siger Jacob Nybroe, redaktionschef på TV2 Nyhederne.