Kommune skal sige ok til nationalpark

Politikerne har udpeget Mols Bjerge til nationalpark, men hvis Syddjurs kommune ikke bakker op falder alt på jorden.

Inden naturområderne kan oprettes som nationalparker, skal de berørte kommuner formelt give deres opbakning. Så skal der laves et nationalparkforslag med bl.a. afgrænsning og målsætninger for nationalparkens udvikling. Endelig skal forslaget sendes til offentlig debat- og høring i mindst fire måneder.

Når et område bliver oprettet som nationalpark, vil det ikke betyde ekstra restriktioner hverken for dem, der bor i parken eller dem, der driver landbrug og skovbrug.

Driften og udviklingen af nationalparker skal desuden baseres på frivillighed og lokal indflydelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Syddjurs borgmester Vilfred Friborg Hansen (A) om dagens udnævnelse.