Kommune melder Overgaard Gods til politiet

Randers Kommune har meldt Overgaard Gods ved Havndal til politiet, efter at gipsaffald er blevet pløjet ned i jorden.

I sidste måned blev det afsløret, at Overgaard Gods siden 2005 har pløjet 20.000 ton gipsaffald ned i godsets marker uden at have den lovpligtige miljøgodkendelse.

Resultatet af prøven af det gipsaffald, som er placeret på Overgaard Gods, fører nu til, at Randers Kommune indgiver en politianmeldelse af godset for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven.

- Prøven af det såkaldte gipsaffald viser heldigvis, at der ikke er grundlag for at tro, at der en akut fare for miljø og sundhed, fordi der ikke er tale om overskridelse af grænseværdierne for f.eks. tungmetaller. Men prøven viser også, at indholdet af gips i affaldet kun udgør 10 procent, mens 77 procent er pap og papir fra gipspladser, 8 procent er småsten og papirstykker, mens 5 procent er andet affald, siger formanden for miljø og teknikudvalget, Kasper Fuhr Christensen(SF), i en pressemeddelelse.

Ifølge Randers Kommune er der de senere år uden tilladelse blevet brugt 20.000 tons gipspladeaffald på godsets jorder som såkaldt jordbedringsmiddel.

- Vi har stoppet den aktuelle udspredning af affaldet på jorden, og når vi nu indgiver en politianmeldelse, er det fordi, det er de midler, vi har i et retssamfund til at få afklaret, om godsets handlinger i givet fald skal have nogle strafferetslige konsekvenser, fortsætter Kasper Fuhr Christensen.

Se mere i mandagens nyhedsudsendelse klokken 19.30 på TV 2 | ØSTJYLLAND.