Kollegie ansætter social vicevært

Beboere på Skjoldhøjkollegiet i Århus har så mange sociale problemer, at kollegiet nu ansætter en social vicevært.

Det er ikke snerydning og stoppede afløb, som Skjoldhøjkollegiets nye vicevært skal tage sig af. I de næste fire år skal en social vicevært og to ung-til-ung-medarbejdere sørge for, at psyken hos kollegiets beboere har det godt.

Flere af de unge har nemlig så mange sociale og personlige problemer, at det går ud over studierne og naboskabet med de andre studerende.

- Ni ud af ti beboere på Skjoldhøjkollegiet har et velfungerende studieliv. Men den lille restgruppe har problemer, som bunder i for eksempel psykiske problemer, misbrug eller bare almindeligt besvær med at forstå de uskrevne spilleregler i et fællesskab. Det går både ud over dem selv, deres uddannelse og deres naboer. Med en social vicevært kan vi hjælpe de unge til at få en bedre hverdag og samtidig forebyg-ge, at sociale problemer og nabokonflikter udvikler sig, siger Per Juulsen, direktør i Kollegiekontoret.

Den sociale vicevært finansieres af Socialministeriet for en fire-årig periode, og Århus Kommunes socialforvaltning medfinansierer projektet i form af en intensiveret, opsøgende indsats fra socialarbejdere.

Målsætningen er færre fraflytninger, færre naboklager og færre brud på husordenen.