Kolindsund Pumpelaug tabte sag

Det var korrekt, da Århus Amt pålagde Kolindsund Pumpelaug at fylde sten og grus i Grenåen - fordi de havde renst for meget. Det afgjorde Vestre Landsret idag.

Grunden til at Kolindsund Pumpelaug hev Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen i retten er, at Pumpelaget i 2003 blev pålagt at hælde 300 kubikmeter sten og grus i Grenåen. Det skete, fordi Skov- og Naturstyrelsen mente, at pumpelaget havde gravet for meget op, da de oprensede åen. Århus Amt målte efter og gav Skov- og Naturstyrelsen ret. Derfor måtte pumpelauget under protester fylde grus og sten i Grenåen igen.

Men Kolindsund Pumpelag mener ikke, at de begik nogen fejl, og derfor har de i de to sidste dag været bænket i landsretten i Viborg. Bestyrelsesmedlem Claus Wistoft sagde inden rettens afgørelse. - Vi vil frifindes for at have gjort noget forkert, da vi rensede åen.

Med det blev Kolindsund Pumpelaug altså ikke. Vestre Landsret gav nemlig Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen ret i, at der blev renset for meget op af Grenåen i 2003. Pumpelauget skal betale 60.000 kroner i sagsomkostninger.