Kofoeds Skole åbner i Århus

Et tre-årigt forsøgsprojekt for folk der er ramt af arbejdsløshed, psykiske problemer eller sygdom.

Kofoeds Skole åbnede i dag en afdeling på havnen i Århus med plads til 120 "elever". Skolen for arbejdsløse tilbyder undervisning og værksteder for folk på dagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller i aktivering. Skolen henvender sig ikke mindst til arbejdsløse, der også er ramt af sygdom, psykiske problemer, alkoholproblemer, ensomhed, hjemløshed, sprogvanskeligheder eller dårlig økonomi.

 De nye former for fattigdom kan ikke nødvendigvis ses, påpeger forstander for skolen, Lise Jensen, som tidligere har arbejdet på den nu nedlagte afdeling i Aalborg.

- Vi vil bidrage med den særlige form for rummelighed, som er kendetegnet for os, siger hun. Kofoeds Skole er ikke, hvor man ender, men hvor man starter, siger Lise Jensen til Ritzau.

Modellen med hjælp til selvhjælp er eksporteret til Polen, Tjekkiet, Armenien og baltiske lande. I Danmark tager skolerne også imod en del udlændinge. Kofoeds Skole i Århus får metal- og produktionsværksted, tekstilværksted, tøjdepot og køkken med gratis frokost for eleverne - uden øl. Desuden er der undervisning i edb, dansk, syning og kunst. Skolen i Århus er foreløbigt et treårigt projekt under Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Århus Kommune.

Den anden danske afdeling af skolen ligger i København, hvor skolen blev grundlagt i 1928. Afdelingen i Aalborg blev nedlagt sidste år, da kommunen ikke ønskede at fortsætte samarbejdet efter et treårigt forsøg.