Køber eng for at stoppe byggeri

10 familier i Svejbæk ved Silkeborg har købt en eng for at undgå at få nye naboer på arealet.

10 familier i Svejbæk ved Silkeborg har taget et usædvanligt skridt for at stoppe en plan om byggeri af parcelhuse på en eng, som de har udsigt over. De nuværende beboere har simpelthen købt de planlagte byggegrunde for at lade dem ligge ubebyggede hen, fortæller Midtjyllands Avis.

De ti familier bor alle i huse med facader ned mod den privatejede eng og Borre Sø, som engen munder ud i, skriver avisen.

Familierne har i flere år kæmpet mod planer om byggeri på den nordligste del af engen. Både fordi de ikke har ønsket at få stækket deres udsigt, men også for at lade engområdet ligge hen som naturområde.

Men et forslag til lokalplan med mulighed for udstykning af fire parcelhusgrunde ser ud til at ville blive vedtaget.

- Så hvis vi ville undgå fremtidig bebyggelse, så var der ingen vej udenom at købe engen, siger Hans Pilegaard, der er en af køberne.

De ti familier har dannet et interessentselskab, der har til formål at sikre engområdet, som det ser ud i dag.

Se mere i TV2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.