Kl. 15: Så mange har stemt

Tegner sig til bedre valg end i 2009

Stemmeprocenten ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2009 var den laveste i mere end 30 år. Her stemte 65,8 procent af danskerne.

De foreløbige meldinger fra kommunerne tyder på, at stemmeprocenten i år vil blive noget højere - ellers stemmer østjyderne bare tidligere end i 2009.

Flere østjyske kommuner opgør løbende stemmeprocenten, og her er tallene overvejende højere end ved seneste kommunalvalg.

I Randers er den foreløbige valgdeltagelse klokken 13.00 på 22,8 procent. Det er 3,1 procentpoint større end de 19,7 procent på samme tidspunkt i 2009.

Horsens og Odder er de eneste kommuner, hvor den foreløbige stemmeprocent er lavere end i 2009.

Stemmeprocenten dækker både over brevstemmer og folk, der har stemt i dag.

Højere stemmeprocent

- I Aarhus Kommune har 13,9 procent stemt inden klokken 11.30. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt omkring 11,0 - ifølge en stikprøveundersøgelse.

- I Randers Kommune har 22,8 procent stemt inden klokken 13.00. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 19,7.

- I Norddjurs Kommune har 19,7 procent stemt inden klokken 13. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 17,5.

- I Silkeborg Kommune har 17,0 procent stemt inden klokken 12.00. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 15,1.

- I Skanderborg Kommune har 19,8 procent stemt inden klokken 12.00. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 15,1.

- I Syddjurs Kommune har 33,83 procent stemt inden klokken 15. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 29,49.

Lavere stemmeprocent

- I Horsens Kommune har 17,6 procent stemt inden klokken 13.00. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 18,1.

- I Odder Kommune har 13,4 procent stemt inden klokken 11.00. I 2009 var stemmeprocenten samme tidspunkt på 14,1.