Kemifabrik vækker bekymring

De århusianske politikere er ikke uddelt begejstrede for Jysk Miljørens' ønske om at flytte fra Galten til Århus Havn.

Jysk Miljørens kan ikke føle sig sikre på at være velkomne på havnen i Århus.

Det stod klart efter førstebehandlingen af sagen i Århus Byråd onsdag.

Virksomheden ønsker at flytte til Århus Havn, men blandt de århusianske politikere er man bekymret for udsigten til kemisk affaldshåndtering på havnen, skriver JP Århus.

Bare udsigten til en flytning har allerede fået beboerforeninger til at protestere, da de er nervøse for, at den lugt, som kemikalierne udskiller, vil være stærkt generende.

Et af byrådets store dilemmaer er ifølge avisen, om man skal satse på at tiltrække så meget erhverv til havnen som muligt, eller om byudviklingen bør prioriteres højere.

De Konservatives Niels Brøchner vil have svar på, hvorvidt placeringen af Jysk Miljørens vil have en effekt på den senere byudvikling af havnearealerne.

- Byrådets stillingtagen til denne sag vil give et fingerpeg om, hvorvidt man vil have arbejdspladser derude, eller om det kun skal være en byhavn, siger Niels Brøchner.

Intet er afgjort endnu, og Jysk Miljørens og en eventuel flytning til Århus Havn skal nu behandles i teknisk udvalg.