Kattegatbro kommer nærmere: Afsætter millioner til projektet

Regeringen og Dansk Folkeparti sætter nu 60 mio. kr. af til at igangsætte to forundersøgelser af en forbindelse over Kattegat

Sådan kan en kommende Kattegatbro komme til at se ud.

En bro over Kattegat mellem Østjylland og det vestlige Sjælland rykker nu nærmere.

Regeringen og DF har netop besluttet at igangsætte forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. I alt afsættes der 60 mio. kr. til undersøgelserne.

Kattegatforbindelsen har gennem det seneste år bevæget sig fra noget eksotisk og science fiction til at blive virkelig realistisk, og noget som vi alle sammen tror på vil blive gennemført.

Ole Birk Olesen (LA), transportminister

- Kattegatforbindelsen har gennem det seneste år bevæget sig fra noget eksotisk og science fiction til at blive virkelig realistisk, og noget som vi alle sammen tror på vil blive gennemført, sådan at danskerne i midten af 2030'erne vil kunne køre på en fast forbindelse over Kattegat, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

 

Turen mellem Aarhus og København vil med Kattegat-forbindelsen blive forkortet fra 310 til 200 km, og bilisterne vil spare halvanden time.

- Vi vil binde Danmark sammen på en ny og anderledes måde og skabe liv i områder, der er stagneret, lyder det fra ministeren.

04:48

VIDEO: Ole Birk Olesen sætter her flere ord på, hvorfor regeringen og DF vælger at gå videre med Kattegat-forbindelsen. 

Luk video

Bliver brugerbetalt bro

Regeringen og DF bakker primært op om en ren vejforbindelse over farvandet, men efter opfordringer fra den røde blok i Folketinget har man valgt også at gå i dybden med en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

- Den rene vejforbindelse vil kunne blive betalt af bilisterne over en 40-årig periode som en ren brugerbetalt bro, siger Ole Birk Olesen, som samtidig slår fast, at han ikke er tilhænger af den kombinerede løsning. 

Det er en glædens dag og er en god julegave til danskerne, at vi nu har taget beslutningen om at grave endnu dybere i det her projekt.

Kim Christiansen (DF)

Ifølge ham vil en sådan koste statskassen 50 mia. kr., som skulle tages fra andre projekter. Grunden til, at man alligevel vælger at undersøge løsningen er for at komme de øvrige partier i møde. 

Læs også Det mener Lars Løkke og Mette Frederiksen om en Kattegatbro

Den røde blok har nemlig ytret ønske om også at kigge på tog over Kattegat. 

Forundersøgelserne ventes at tage to-tre år, inden en decideret VVM-undersøgelse vil blive sat i værk som det næste skridt.

Hvad koster det at krydse Kattegat?

• Person- og varebiler: 60 pct. højere end på Storebæltsforbindelsen. Det svarer til cirka 385 kr. i 2018-priser uden BroBizz.

 

• Lastbiler under 10 m: 45 pct. højere end på Storebæltsforbindelsen. Det svarer til cirka 885 kr. i 2018-priser uden BroBizz.

 

• Lastbiler 10-20 m: 50 pct. højere end på Storebæltsforbindelsen. Det svarer til cirka 1.450 kr. i 2018-priser uden BroBizz.

 

• Lastbiler over 20 m: Samme takst som på Storebæltsforbindelsen. Det svarer til cirka 1.450 kr. i 2018-priser uden BroBizz.

 

Kilde: Transportministeriet

Julegave til danskerne

Transportministeren er ikke ene om at være begejstret for dagens nyhed. Også DFs Kim Christiansen jubler. 

- Det er en glædens dag og er en god julegave til danskerne, at vi nu har taget beslutningen om at grave endnu dybere i det her projekt og forhåbentlig få et godt beslutningsgrundlag inden en VVM-redegørelse, siger Kim Christiansen.

Læs også Socialdemokraterne: Aarhus-København med tog over Kattegat på en time er at foretrække

Han frygter ikke for den politiske opbakning, på trods af at han ligesom transportministeren ikke er fan af den kombinerede vej- og jernbaneforbindelse, som ellers også ville kunne få støtte fra flere af de røde partier. 

- Jeg hører det ikke som et ultimatum fra Socialdemokraterne, jeg tror også, de vil kigge på økonomien. Men lad os undersøge det til bunds, også med en jernbane, lyder det fra ham.

01:58

VIDEO: Kim Christiansen (DF) mener ikke, at en kombineret løsning for Kattegat-forbindelsen er fornuftig. Pengene hertil ville nemlig skulle tages fra andre infrastruktur-projekter. 

Luk video

Mere negativt end positivt

Et sted, hvor de langt fra er lige så begejstrede som de to folketingspolitikere, er på Samsø. Her har kommunalbestyrelsen for nylig drøftet planerne om en Kattegat-forbindelse. Og holdningen er klar.

Der er flere negative konsekvenser end positive, lyder det fra borgmester Marcel Meijer (S).

Det vil være positivt for bosætningen og erhvervslivet, men vi ville blive mindre attraktive som turistmål. Og det ville blive noget andet at bo på Samsø.

Marcel Meijer (S), borgmester

- Det vil være positivt for bosætningen og erhvervslivet, men øen ville blive mindre attraktiv som turistmål. Og det ville blive noget andet at bo på Samsø, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har et nært samfund, hvor folk engagerer sig i hinandens liv. Det vil vi miste, hvis vi får mange pendlere. Det kan godt være, at det lyder nostalgisk, men det er sådan, vi har det.

02:04

VIDEO: Marcel Meijers partikollega, Jacob Bundsgaard (S), er som borgmester i Aarhus anderledes positiv over for de kommende planer. Hør mere om hvorfor her. 

Luk video

Syd om øen

Alligevel ønsker kommunalbestyrelsen at tage del i den kommende proces om broen – især i forhold til dens placering.

Læs også Splittet Samsø-borgmester om bilbro: - Øen mister sin charme

Indtil nu har der primært været snak om, at den skal gå tværs over øen cirka midtpå, men det er Samsø-politikerne ikke tilhængere af.

- Jeg så gerne, at den gik syd om øen, siger Marcel Meijer.

Forundersøgelserne

Forundersøgelserne vil blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse samt forskellige linjeføringer.

 

Forundersøgelserne sættes i gang primo 2019 og forventes at være færdig i løbet af 2021, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

 

De øvrige partier (S, SF og RV) i forligskredsen bag 'Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009' vil blive tilbudt at tilslutte sig aftalen.

 

Kilde: Transportministeriet