Kattegatbro et skridt nærmere

Enighed om at lave forundersøgelse

Kattegatbroen er ikke længere en luftig ide hos lokale politikere i Østjylland.  I dag blev regioner og kommuner enige om at lave en forundersøgelse af fordele og ulemper ved broen. Det skete ved et møde hos Transportminister, Henrik Dam Kristensen, (S).

Forundersøgelsen skal belyse, hvordan en eventuel Kattegatbro vil spille ind på flere fronter, blandt andet økonomi, erhverv og infrastruktur i hele landet. Formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen, var tilfreds med dagens resultat.

 - Så stor en beslutning skal træffes på så oplyst et grundlag som muligt. Det har vi mulighed for nu, og det arbejder deltager vi rigtig gerne i, siger Bent Hansen, (S).

Regionsformanden håber, at der kan træffes en beslutning om broen indenfor det kommende år. Hvornår en eventuel Kattegatbro bliver realiseret, vil han endnu ikke gisne om.

Se mere øverst på siden.