Kattegatbro en trussel for miljøet

Danmarks Naturfredningsforening går nu til kamp mod en eventuel kommende bro. Broen vil dræbe dyr og planter, mener foreningen.

En bro over Kattegat kan dræbe så mange fisk og planter, at Østersøen risikerer at kollapse.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, som har besluttet at kæmpe imod Kattegatbroen.

Den er ellers et stort nummer i den østjyske valgkamp, men Naturfredningsforeningen mener, broen kan få Østersøen til at ende livløs som Mariager Fjord for nogle år siden.

Problemet er, at tyske forskere har opdaget en hidtil ukendt virkning af store bropiller. De virker som en håndmikser, der forhindrer vand fra Nordsøen i at strømme ind i Østersøen, fordi Nordsøvandet bliver blandet med brakvand. Dermed mister Østersøen både salt og ilt.

Det er Østersøens lungesystem, der er i fare, fortæller Naturfredningsforeningens konsulent i miljøvurderinger, Frederik Hoedeman

- Lungesystemet bliver udsat for fare, hver gang der kommer endnu en bro. Der er allerede broer over Storebælt og Øresund, der kommer en over Femern-bæltet, og hvis der også bygges en bro over Kattegat, kan det være en farlig tærskel, vi kommer over.

- Det kan true torskene og planterevene i Østersøen, og det kan være endnu et pres, vi lægger på farvandet. Svenske undersøgelser har allerede antydet, at klimaforandringer kan få Østersøen til at kollapse, siger Frederik Hoedeman til P4 Østjylland.