Karaktererne stiger støt på de gymnasielle uddannelser

Fra 2010 til 2016 er det gennemsnitlige karaktergennemsnit på landets htx-uddannelser steget med 0,8

Et 12-tal er ikke, hvad det har været. Det tyder en ny analyse af karaktergennemsnittet i hvert fald på.

Analysen fra Undervisningsministeriet viser, at alle gymnasiale uddannelser har oplevet et stigende karaktergennemsnit fra 2010 til 2016.

Særligt på htx og hhx har stigningen været markant med henholdsvis 0,8 og 0,7 i gennemsnitlig karakterstigning. 

Læs også Sofie trodser kræft: Nu har hun fået hue på

Analysen oplister flere mulige forklaringer.

Blandt andet bliver der uddelt flere 12-taller. Det gælder især for uddannelserne stx, hhx og htx, hvor andelen af 12-taller er steget med fire til fem procentpoint i perioden.

Analysen viser også, at karaktererne i langt de fleste fag er steget kontinuerligt - på tværs af prøveformer og fagniveauer. 

Læs også Mere feedback skal skubbe elevernes fokus væk fra karakterer

Tallene tyder dermed ikke på, at det særligt er nogle bestemte fag eller årskarakterer, der driver stigningen.

Der er heller ikke forskel fra region til region: Karakterstigningen går på tværs af både uddannelsesskel og regionsgrænser. 

Læs også Karakterer stresser i folkeskolen: Sidst havde jeg søvnbesvær

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat en evaluering af karakterskalaen.

Den skal blandt andet se på, om der er gået inflation i karaktergivningen - og om skalaen anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet.