Kamstrup vinder markeder i krisen

Energimålervirksomheden Kamstrup med hovedsæde i Stilling trodser finanskrisen og får fremgang.

Midt i den globale finanskrise har Kamstrup-koncernen vundet markedsandele eller fastholdt sin markedsandel. Men verdens største producent af elektroniske fjernvarmemålere har tabt omsætning og afskediget ansatte.

- Verdensmarkedet for intelligent energimåling er som forventet faldet over en kam i 2009 sammenlignet med året før, fordi krisen har betydet udsættelser af en del investeringer. Men på langt sigt forventer vi stadig et stigende marked, da investeringer i intelligent energimåling er en forudsætning for en række nødvendige omstillinger i energiforsyningens infrastruktur, siger adm. direktør Per Asmussen, Kamstrup til dagbladet Børsen.

Med hovedsæde i Stilling ved Skanderborg udvikler, producerer og sælger Kamstrup elektroniske energi- og brugsvandsmålere og tilhørende aflæsningssystemer til forsyningsselskaber i hele verden.

Eksportandelen kom atter over 80 procent i 2009. Omsætningen i koncernen faldt med godt 10 procent til 842 millioner kroner i 2009 fra 939 millioner kroner året før. Den væsentligste årsag til faldet er, at de store svenske projekter var færdiginstallerede i første del af 2009.

- Så nedgangen har været helt forudsigelig, da der i de seneste fem år har været et boom i Sverige på grund af en lov om, at alle elmålere pr. juli 2009 skulle aflæses månedligt. Det har betydet, at næsten alle målere skulle udskiftes før den dato, forklarer Per Asmussen.

De markedsandele, som Kamstrup har vundet i 2009, har opvejet tilbagegangen på markederne uden for Sverige.Kamstrup har afdelinger over hele Øst- og Vesteuropa samt i Dubai, Singapore og Kina. I de øvrige lande sælges og markedsføres Kamstrup-produkterne via et netværk af distributører.

/Ritzau