Kæmpekran til Grenaa

Nordeuropas største mobile kran skal hjælpe Grenaa Havn til at blive en af de største industrihavne i Danmark.

Nordeuropas største mobilkran ankom i dag til Grenaa Havn, der har købt kæmpen af Københavns Havn.

Med en løfteevne på 120 tons, mere end det dobbelte af Grenaas hidtil største kran, indgår nyanskaffelsen i Grenaa Havns strategi for at blive en af de største industrihavne i Danmark.

En strategi som også omfatter et aktuelt byggeri af 1,3 km ny dækmole, 210 meter kaj og 100.000 kvadratmeter nyt areal til gods og virksomheder.

Den nye kran er 50 meter høj og kører rundt på 32 gummihjul. Den skal blandt andet bruges til at læsse vindmøller og ståltanke om bord på skibe.