Juleskralde-problemer i Skanderborg, Odder og Galten

Udsigten til fyldte skraldespande mellem jul og nytår har fået Renosyd i Skanderborg til at stille ekstra containere op på genbrugspladser.

Vintervejret har forhindret skraldevognene i at køre ud mange steder i Skanderborg, Odder og Galten, og derfor kan man nu selv aflevere sit affald på genbrugsstationerne.

I Århus er der ingen problemer. Her kører skraldebilerne ud og henter skrald. En forudsætning er dog, at fortovet er ryddet, så containerne kan køres ud til bilen.

I Randers er renovationen også forsinket på grund af vejret. Men fra i dag er Affald Randers begyndt indsamlingen igen. Borgerne opfordres til at stille en ekstra sæk med affald, i stedet for at overfylde skraldespandene. Også i Randers skal fortove og indkørsler være ryddet, så skraldespandene kan komme ud til bilerne.

Silkeborg Forsyning oplyser, at indsamlingen af affald er sket nogenlunde regelmæssig, på grund af stor indsats fra personalet. Der er stadig få steder, hvor det ikke er muligt at komme til, fordi fortorve og indkørsler ikke er ryddet.