Jørgen Ilum som politidirektør

Når politikredsene i Århus, Randers og Grenå bliver lagt sammen til Østjyllands Politi, bliver det med politimester fra Århus Politi, Jørgen Ilum, som leder.

Som øverste leder af nye politikreds Østjyllands Politi skal politidirektøren tilrettelægge og gennemføre de omfattende forandringsprocesser, der er forbundet med sammenlægningen.

Jørgen Ilum er 57 år. Han blev politifuldmægtig i Aalborg i 1974, fem år senere blev han statsadvokatfuldmægtig samme sted, og senere blev han udnævnt til vicepolitimester i kredsen. Efter ni år som politimester i Esbjerg kom Jørgen Ilum i 2002 til Århus.

Når Jørgen Ilum tiltræder stilling som politidirektør 1. august, bliver han leder for både politikredsens politi og den lokale anklagemyndighed. Han er ansat for en seksårig periode.