Jorden er giftig i Østjylland - Louises baghave er et af stederne

I dag står regionerne for at bekæmpe jordforurening, men fremover kan det blive statens ansvar. Det bekymrer flere.

Et nedlagt renseri har efterladt forurening i jorden i Louise Rileys baghave i Boulstrup ved Odder.

Der er over 8000 forurenede grunde i Østjylland.

En af dem ligger i Boulstrup ved Odder, i Louise Rileys baghave. Et nedlagt renseri har efterladt forurening i jorden.

- Selvfølgelig er man bekymret, siger Louise Riley, der er formand for grundejerforeningen Lystgårdsparken i Boulstrup.

Kortet viser nogle af de steder, hvor jorden er forurenet i Østjylland. 

Region Midtjylland har afsat 12 millioner kroner til at fjerne forurening, der ligger tæt på en række drikkevandsboringer, men flere politikere frygter, at de projekter bliver glemt, hvis staten overtager ansvaret for de forurenede grunde. 

De har ikke det lokalkendskab, vi har.

Flemming Knudsen, Næstformand, Udvalget for regional udvikling, Region Midtjylland, Soc.Dem.

I dag er det regionerne, der har ansvaret for at bekæmpe forurening i jorden, men regeringens udspil til den nye sundhedsreform lægger op til, at det fremover skal være statens ansvar.

- De har ikke det lokalkendskab, vi har. De ved ikke, hvad vi arbejder med lige nu. Vi arbejder med FN's verdensmål og planlægger fremover, og hvis det skal styres fra København, hvem ved så, om de 12 millioner i Boulstrup er med, siger Flemming Knudsen, der er næstformand i udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland for Socialdemokratiet.

Læs også 200 tons forurenet jord skal fjernes for at sikre grundvandet

Miljøminister maner til ro

Hans bekymring bakkes op af SF på Christiansborg.

- Min bekymring kan være, at de forsvinder, de 36.000 forureningssager i landet, når man skal centralisere og effektivisere - at de bliver nedprioriteret, siger Pia Olsen Dyhr, der er partiformand for SF.

Hun ser gerne, at der bliver afsat flere midler til området, end regeringen lægger op til.

Pia Olsen-Dyhr, SF. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Scanpix

Miljøministeren mener dog ikke, at der er grund til bekymring - tværtimod.

- Det handler jo om, at hvis vi gør tingene på en anden måde, så får vi flere midler uden at skulle tilføje nye. Vi har afsat 434 millioner til forureningsbekæmpelse om året. Hvis de ikke er fordelt ud på fem regioner, men er samlet, så udnyttes de bedre, og vi mener, at det kan give en gevinst på op til 50 millioner om året, siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V)