Ja til ny overenskomst: Storkonflikt er afværget

600.000 privatansatte har stemt ja til deres nye overenskomst, og dermed undgås en storkonflikt.

Urafstemningen om de nye overenskomster viser, at 57,2 procent har stemt ja. Dermed er en eventuel trussel om storkonflikt i næste uge afblæst.

På trods af, at LO, 3F, HK, FOA og Dansk Metal alle har anbefalet et "ja" til afstemningen, er der blevet sået tvivl om resultatet, da flere lokalafdelinger har været utilfredse. 

Læs også Lokalformand efter ja til ny aftale: Nu slikker vi sårene

Det var især tre punkter, der tiltrak utilfredsheden. Nemlig en for lille indsats mod social dumping, et punkt om at arbejdsgiveren kan kræve en times daglig overarbejde om nødvendigt - til senere afspadsering - og slutteligt at mange arbejdere mente, at den lønforhøjelse, de var stillet i udsigt, var for lille. 

Stemmeprocenten var historisk høj med 51,3 procent af de stemmeberettigede. 

Det er ifølge arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen fra Københavns Universitet den højeste stemmeandel siden 1973.

- Fagforeningerne har oprustet markant i forhold til at gøre opmærksom på afstemningen, og man kan stemme digitalt.

- Der har også været en lidt stærkere nej-kampagne, og vi ved, at jo højere nej-procent, jo højere stemmeprocent er der, siger forskeren.

Læs også Massivt ja fra HK Privat til ny overenskomst

En del fagforbund og lokalforeninger har ført en aktiv kampagne for et nej - særligt fordi de er imod den ret til at varsle overarbejde, som arbejdsgiverne har fået indført.

Fakta om den nye overenskomst

Hovedpunkterne i overenskomsterne, der dækker 600.000 privatansatte, er som følger:
- Overenskomsterne gælder de kommende tre år.
- De indeholder som hovedregel lønstigninger på syv procent i perioden. Det svarer ifølge LO's prognoser for inflationen til en reallønsstigning på to procent over de tre år.
- Større fleksibilitet. Den såkaldte fritvalgsordning fordobles fra to til fire procent af lønnen. Den kan blandt andet bruges på børneomsorgsdage, seniorfridage elle ekstra pensionsindbetaling.
- Fuld løn under forældreorlov for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.
- Udvidet adgang for arbejdsgiverne til at varsle overarbejde op til fem timer ugentligt.
Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Dansk Industri, LO.