Ja til kontor-højhus i Århus C

Indsigelser fra naboerne havde ingen effekt, da en enig magistrat mandag godkendte planerne for opførelsen af højhus.

Et nyt kontor-højhus på adressen Banegårdsgade 34 med tilstødning til Orla Lehmanns Allé 3 og 7.vil forringe udsigten, give forringede lysforhold og give indblik til lejlighederne på den anden side af Orla Lehmanns Allé.

Det mente beboerne, og de gjorde derfor indsigelser mod byggeriet, skriver JP Århus.

Indsigelserne blev dog afvist at rådmænd og borgmester Nicolai Wammen (S), og de indstiller derfor nu til byrådet, at projektet godkendes, da det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

På rådhuset mener man, at afstanden mellem bygningerne er så stor, at eventuelle gener vil være minimale.

Endelig henvises der også til, at kommunens bygningsreglement faktisk ikke giver mulighed for at tage hensyn til netop forringede udsigtsforhold.

Det nye byggeri er i seks etager.