Isen er - stadig - usikker

Men den er få centimeter fra at blive godkendt

Foto: Eva Kvist

Selv om termoteret hver nat kryber ned på tocifrede minusgrader, er det stadig for tidligt at få skøjterne ud af skabet. Selv om nogen allerede har taget en lille tur på skøjter, er ingen søer officielt lukket op for skøjteløb.

Tidligere kunne man finde skilte med teksten "Isen er usikker" eller "Færdsel på isen frarådes" ved de frosne søer, men nu er teksten blevet mere håndfast: "Færdsel på isen forbudt".

Og det er ikke et skilt man skal spøge med. Det kan nemlig ikke alene være livsfarligt at passere det, men hvis man ikke falder gennem isen, risikerer man at få en bøde på op til 1000 kr., når man vender tilbage til fastlandet.

Og det samme gælder, selvom der ikke er noget skilt. De fleste kommuner - deriblandt Aarhus - har nemlig en bekendtgørelse om at færdsel på isen generelt er forbudt - med mindre den er kommunalt kontrolleret og godkendt, hvilket typisk sker ved en tykkelse på 13 - 15 centimeter.

Og så tyk er isen endnu ikke målt i Østjylland, men det er tæt på. I Randers er den i dag målt til 11 centimeter.

Isen er ikke tyk nok
I Aarhus er det kun Stadionsøen der kontrolleres og dermed kan blive godkendt til skøjteløb, og den har endnu ikke opnået den fornødne tykkelse på 15 centimeter endnu, som Aarhus kræver.

Ved Silkeborg måles istykkelsen i Kalgårds Vig (iSilkeborg Langsø neden for Lunden) og i Skanderborg måles fire steder: Skanderborg Sø: Næsset i Skanderborg, ved Oddervej og overfor Hotel Skanderborghus. Knudsø måles ved Knudhule Badestrand på Randersvej i Ry og i Galten ved Skovby Mosegaard, Århusvej 217. Ingen af disse steder er den tyk nok endnu.

Randers kommune måler isen på Langå Sø, Vorup Dam, Thorupdal (søen nærmest Tjærbyvej), Fiskergården (Hobrovej) og regnvandsbassinet (Romalt Boulevard). Heller ikke her er den isen tyk nok endnu.