Integrationsministeren på besøg

Birthe Rønn Hornbech (V) var i dag på besøg på Kragelundskolen i Århus for at se på integrationen af tosprogede elever.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornech (V) troppede i dag op på Kragelundskolen i Århus for at se på integration af tosprogede elever.

Det var et led i en større besøgsrunde i Østjylland, hvor Integrationsministeren holdt møder og snakkede om integration.

I 2006 blev det i Århus Kommune blesluttet at screenteste tosprogede elever og eventuelt flytte de sprogligt svageste ind på andre skoler.

I grafikken nedenfor kan man se, hvor mange børn, der er flyttet for skoleåret 2007/2008.

Se tv-indslag om besøget ved at <a href="http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=407087&r=7">trykke her</a>.