Inklusion: Hvordan klarer din kommune sig?

Horsens Kommune har en inklusionsgrad på 96,8 procent, hvilket er det højeste i Østjylland

Foto: Colourbox

Regeringen har besluttet at afskaffe målsætningen om at få 96 procent af landets skolebørn ind i de almindelige folkeskoleklasser.

Inklusionsgraden for hele landet er netop blevet offentliggjort til 95,2 procent i skoleåret 2014/2015, og inklusionsgraden varierer med knap ni procentpoint mellem kommunerne fra 90 til 98,4 procent, hvis man ser bort fra enkelte mindre ø-kommuner.

Inklusion: Afskaffelse af måltal ændrer ingenting

27 kommuner har en inklusionsrad, som ligger på eller over målsætningen på 96 procent, mens de resterende 71 kommuner har en inklusionsgrad på under 96 procent.

I Østjylland har Horsens Kommune en inklusionsgrad på 96,8 procent, hvilket er det højeste i regionen, og Samsø har den laveste inklusionsgrad på 90,7 procent.

Her kan du få et overblik over de østjyske kommuner:

Favrskov: 94,1 procent
Horsens: 96,8 procent
Norddjurs: 93,1 procent
Odder: 95,4 procent
Randers: 94,5 procent
Samsø: 90,7 procent
Silkeborg: 95,9 procent
Skanderborg: 96,1 procent
Syddjurs: 93,8 procent
Aarhus: 95,9 procentKilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling