Indiske læger glade for Danmark

Ifølge en ny evaluering vil halvdelen af Region Midtjyllands indiske læger blive i landet. Tidligere evaluering var meget mere kritisk.

Få måneder efter de indiske læger var blevet ansat i regionen, var en intern evaluering særdeles kritisk overfor ordningen. Men nu viser et nyt internt notat ifølge Århus Stiftstidende, at tingenes tilstand er forbedret betragteligt.

I den nye evaluering siger alle indiske læger, at det går godt eller nogenlunde godt med at forstå og tale dansk.

Alle føler sig helt eller delvist fortrolige med arbejdsgangen på afdelingen, hvor de arbejder.

Og alle på nær en vurderer, at kvalifikationer og erfaringer passer helt eller delvist til det arbejde, de har, skriver avisen.

Der er dog også områder, der skal forbedres.

Nogle af lægerne har stadig problemer med sproget, mens andres ægtefæller mangler job.

Desuden skal de nationale myndigheder ifølge avisen snart genvurdere de eksamener og prøver, som de indiske læger skal igennem for at få status som speciallæge, fordi de kommer fra et ikke europæisk land.