Ild i silo på Århus Havn

Brandvæsenet i Århus brugte i dag adskillige timer på at kontrol med gløder i en kornsilo på havnen.

Kort efter middag i dag fik Århus Brand- og Redningsvæsen en melding om, at der var ild i en kornsilo på Århus Havn. Det viste sig, da brandfolkene nåede frem, at der var taler om kraftige gløder i kornet i en silo.

Brandvæsenet brugte adskillige timer på slukningsarbejdet for at forhindre at gløderne skulle udvikle sig til rigtige flammer.

For at forhindre en omfattende brand i siloen, arbejdede redningsfolkene samtidig hele eftermiddagen med at flytte kornet ud fra siloen for lettere at kunne kontrollere gløderne i kornet.

Sent på eftermiddagen var gløderne slukket og siloen sikret.