IC4-tog forsinket - igen

Skandaletog er snart forsinket med syv år

Mareridtet med IC4-togene fortsætter for DSB, som endnu engang kan kaste en tidsplan i skraldespanden, fordi den italienske leverandør er forsinket.

IC4-togene skal efter planen indsættes på hovedstrækningen mellem Aalborg og København. De italienske tog skal dermed også betjene passagererne i blandt andet Randers, Aarhus, Skanderborg og Horsens.

Med udgangen af september skal alle 83 IC4-togsæt være leveret, men den seneste statusrapport fra DSB til Folketingets Transportudvalg viser imidlertid, at DSB i juli manglede 20 IC4-togsæt i forhold til den aftalte leveringsplan.

Dermed er slutdatoen for DSB og de danske togrejsendes mareridt endnu engang udskudt, og den samlede forsinkelse er på vej til at overskride syv år.

Ekstraudgifter og dårligere rejseforhold

Forsinkelserne har medført ekstraudgifter for DSB og dårligere rejseforhold for passagererne.

For selvom DSB har modtaget over 50 IC4-tog, så er der i dag kun otte togsæt i drift. Og kun på jyske regionalstrækninger.

- IC4-problemerne har betydet færre siddepladser i togene, hvor der i forvejen er for få, konstaterer Alex Landex, lektor ved DTU Transport, og tilføjer:

- Desuden har DSB måttet leje ekstra materiel, som har givet langsommere tog og dårligere komfort, end hvis man havde haft IC4, og det har givetvis kostet passagerer.

Sløve leverandører

DSB har gentagne gange givet udtrykt for en tiltagende utilfredshed med den sløve leverandør, og selskaberne har forhandlet om de forsinkede leverancer siden starten af 2011. Men der er stadig ingen løsning.

DSB har hidtil vurderet, at forsinkelserne ikke har haft en karakter, som giver mulighed for at bryde købskontrakten med Ansaldobreda.