I spidsen for uddannelses-forening

Århus-professoren Anders Foldspang er tiltrådt som præsident for en forening, der tæller 70 europæiske uddannelser.

Professor Anders Foldspang fra Aarhus Universitet er netop tiltrådt som præsident for ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region).

Foreningen tæller over 70 folke- sundhedsvidenskabelige uddannelser over hele det geografiske Europa.

ASPHER arbejder bl.a. på at udvikle kvaliteten af de folkesundhedsvidenskab- elige uddannelser i Europa.

Anders Foldspang er professor i sundheds- tjenesteforskning og tog i 1983 doktorgrad på en disputats om revalideringssystemet.

Han har desuden medvirket til udviklingen af Master of Public Health-uddannelsen ved Aarhus og Københavns universiteter og har siden dens start i 1996 været leder af MPH-uddannelsen ved Aarhus Universitet. /ritzau/