Hvor er læreren?

Handelsskoleelever i Århus er godt trætte af aflysninger og lærerfri timer. De vil have undervisning.

De plejer ellers at smile, når timen bliver aflyst, og de skal arbejde for sig selv. Eleverne.

Men over fem uger blev undervisningen aflyst i over hver femte time på handelsgymnasiet i Viby. Og det er for meget, mener eleverne.

- I begyndelsen var det da meget rart at få en fritime. Men det blev bare ved. Selv drenge, som ellers ville nyde en fritime, er begyndt at tænke: Det kan da ikke passe, siger Sisse Lajgaard Rasmussen, der er i gang med det tredje og sidste år på HH-uddannelsen, til JP Århus.

Det er Sisse Lajgaard Rasmussen, der har lavet optællingen af de lærerfri timer.

Også handelsskolen på Vejlby Centervej i Risskov har problemer. Her vurderer elevrådsformanden, Thanh Nguyen, at der på en måned er sammenlagt en halv uges aflyst undervisning.

- Vi har taget det op gentagne gange over for ledelsen. Men vi får at vide, at der ikke er noget at gøre, for det er svært at skaffe vikarer, forklarer elevrådsformanden.