Hurtigere hjælp til lungekræftpatienter

Patienter venter for længe på svar, hvis der er mistanke om lungekræft

Forretningsudvalget for Region Midtjylland har i dag fået en foreløbig redegørelse for, hvor længe patienter venter på svar, hvis der er mistanker om, at de har lungekræft.

Tallene viser, at kun halvdelen af de potentielle lungekræftpatienter i Region Midtjylland bliver undersøgt og får en diagnose indenfor ventetidsgarantien på fire uger.

- De foreløbige tal for udredningen af lungekræftpatienter viser, at vi ikke gør det godt nok. Selvom udredningen for lungekræft er meget kompliceret, så er det helt uacceptabelt, at patienter skal leve i uvished i forhold til, om de har lungekræft eller ej. Det kan vi simpelthen ikke acceptere, siger Regionsrådsformand Bent Hansen.

Der vil derfor blive indgået konkrete aftaler med de enkelte hospitaler om, hvor mange patienter de kan undersøge og give en diagnose inden for ventetidsgarantien. Det betyder, at hospitalerne kun modtager patienter, hvor de kan gøre det inden for fire uger.

Derudover bliver der lavet Dette aftaler med andre hospitaler, som skal sikre en kapacitet, der svarer til behovet i Region Midtjylland.