Hospitalspræster er populære

Præsterne ser livstruende sygdom og død anderledes end det lægelige personale, mener oversygeplejerske på Århus Sygehus.

Patienter og lægeligt personale benytter oftere og oftere landets hospitalspræster. Og Østjylland er ingen undtagelse.

Det viser en ny rundringning foretaget af Kristeligt Dagblad samt en patientundersøgelse fra Rigshospitalet i København.

Hovedparten af Danmarks hospitaler har tilknyttet en præst, og Kristeligt Dagblads rundringning omfatter syv større hospitaler i hele landet. Herfra fortæller hospitalspræsterne selv, at både patienter og personale nu i langt højere grad end tidligere benytter præsterne til
eksistentielle samtaler.

Oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni fra kræftafdelingen på Århus Sygehus er blandt dem, der bakker op om hospitalspræsternes virke.

- Patienterne bruger hospitalets præster meget, og det virker. Præsterne ser livstruende sygdom og død anderledes end det lægelige personale, som ofte gerne vil hjælpe patienterne til at forstå. Præsterne taler desuden meget med personalet om det, at vi ikke kan love patienterne at blive raske, men at vi kan hjælpe dem til at se livet i et andet lys, siger hun.

En patientundersøgelse fra Rigshospitalet, som Ugeskrift for Læger offentliggjorde i maj sidste år, understøtter tendensen fra Kristeligt Dagblads rundringning. Undersøgelsen viser, at patienterne foretrak at tale om liv og død med familien, men herefter var præster de mest foretrukne.