Homo-vielser er ok i Aarhus

Biskoppen protesterer ikke mod nyt forslag

Biskopperne i Aarhus og København er de eneste, der ikke protesterer over et lovforslag der betyder, at homoseksuelle får ret til kirkelige vielser.

Af en aktindsigt i bemærkningerne til lovforslaget, som Kristelig Dagblad har fået hos biskopperne, fremgår det, at Aarhus-biskoppen Kjeld Holm ikke har bemærkninger, mens Københavns biskop hilser det velkomment.

Men så er det også slut med biskoppernes imødekommenhed. De fleste af landets 10 biskopper har afgivet negativ respons for forslaget, som de mener tromler ind over kirkens indre anliggender  

Høringsfristen udløb i går klokken 12. Alligevel offentliggøres høringssvarene ikke, før lovforslaget er fremsat, hvilket sker i næste måned. Kirkeminister Manu Sareen (R) har allerede udtalt, at de første vielser af homoseksuelle vil finde sted i juni, og har dermed foregrebet høringssvarene. Der er politisk flertal for lovforslaget.
 
Bekymrede biskopper
En række af biskopperne udtrykker i høringssvarene bekymring over det, de kalder statslig indblanding, og flere mener også, at folkekirken bliver betragtet som en etat i stedet for et trossamfund, og at en række elementer i lovforslaget om vielse af homoseksuelle aldrig har været genstand for drøftelse internt i kirken.

Biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift, som ikke har problemer med vielse af homoseksuelle, skriver, at "man i bemærkningerne til lovforslaget betragter Folkekirken som en forvaltningsmyndighed og ikke som et trossamfund". Han beklager også, at der ikke levnes folkekirken mulighed for at træffe egne beslutninger, sådan som trossamfundene uden for folkekirken i denne sag har fået mulighed for.

Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift, og Steen Skovsgaard i Lolland-Falster Stift understreger begge i høringssvarene, at de er imod lovforslaget og under ingen omstændigheder vil medvirke til udarbejdelsen af et ritual. Lise-Lotte Rebel mener generelt, at politikerne bør holde fingrene fra folkekirkens indre anliggender.

Også Karsten Nissen, Viborg Stift, er imod egentlige vielser af homoseksuelle, men mener, at der bør udformes et ritual for kirkelig velsignelse af homoseksuelle.

Biskop går samme vej
Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, går samme vej, som Kresten Drejergaard tidligere har talt for at ægteskabsindgåelse, uanset trossamfund, bør foregå på rådhuset.

Arendt mener, som flere af de andre biskopper, også, at der er "tale om et forslag, som går videre end den ministerielle og folkekirkelige proces hidtil har lagt op til".

Fra biskopperne for Aalborg, Ribe og Roskilde Stifter, Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og Peter Fischer-Møller, har Kristeligt Dagblad ikke kunnet indhente høringssvar. Men af tidligere udtalelser fremgår det, at Henning Toft Bro er imod vielse af homoseksuelle i kirken, Elisabeth Dons Christensen mener, at vielserne kan ødelægge kirkens sammenhængskraft, mens Peter Fischer-Møller er for vielserne.

Familieretsstyrelsen oplyser, at der i alt er indkommet 70 høringssvar vedrørende en ny ægteskabslov.