Højhus-byggeri fortsætter

Naturklagenævnet standser ikke byggeriet af omstridt højhus, mens det behandler klage.

Byggeriet af det omstridte Bruuns Galleri fortsætter, mens Naturklagenævnet behandler en klage over entreprenørfirmaet NCC.

Paraplyorganisationen Levende By har klaget over, at et højhus umiddelbart bag Århus Hovedbanegård bliver væsentlig hørere end de skitser, NCC i første omgang havde præsenteret for Århus Byråd. Levende By mener, at højhuset ødelægger bybilledet, og organisationen kræver derfor, at de øverste etager fjernes.

Naturklagenævnet har endnu ikke taget stilling til, om Levende By får medhold i klagen. Nævnet har blot besluttet, at NCC får lov til at bygge videre, indtil det træffer en afgørelse. Det skriver Jyllands-Posten.